Grypa 2022/2023

W ostatnim czasie zaobserwowano istotną redukcję liczby zakażeń wirusami grypy, co może wynikać m.in. z obostrzeń wprowadzonych podczas pandemii COVID-19, które radykalnie ograniczyły transmisje wirusów oddechowych w populacji.

Sezon grypowy na półkuli północnej przypada na okres od października do kwietnia, ze szczytem zachorowań w Polsce miedzy styczniem a marcem, na półkuli południowej – od maja do września, podczas gdy w klimacie tropikalnym trwa cały rok.

Według danych WHO co roku na grypę choruje miliard osób na świecie, tj 5-10% dorosłych oraz 20-30% dzieci. 

Przebieg zakażenia wirusem grypy jest zwykle samoograniczający się i może nie stanowić istotnego zagrożenia dla osób zdrowych. Jednakże szacuje się, że co roku dochodzi do 3-5 mln zachorowań o ciężkim przebiegu klinicznym.

Na ciężki przebieg zachorowania na grypę narażone są najbardziej:

-małe dzieci

-osoby starsze

-kobiety w ciąży

-osoby z chorobami przewlekłymi, przede wszystkim układu oddechowego i krążenia, chorobami metabolicznymi czy z zaburzeniami funkcjonowania układu immunologicznego.

WHO szacuje, ze z powodu powikłań płucnych spowodowanych grypą sezonową co roku umiera 290 000-650 000 osób.

Nie podlega dyskusji, że najskuteczniejszą bronią w walce z grypą jest profilaktyka, a szczepienia ochronne stanowią relatywnie tani środek bardzo skutecznie zapobiegający szerzeniu się wirusów grypy w środowisku i/lub je ograniczający.

Szczepienia zaleca się szczególnie:

-osobom przewlekle chorym z grup wysokiego ryzyka

-dzieciom

-osobom starszym

-ciężarnym

-osoby z grup zawodowych narażonych na zakażenie z racji pełnionych funkcji.

W Polsce od lat obserwuje się małe zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie. Wyszczepialnosc na poziomie ok. 4% pozycjonuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Ale optymizmem napawa fakt, że podczas pandemii COVID 19 wzrosła liczba osób zaszczepionych przeciw grypie w sezonie 2020/2021 do 6% a w sezonie 2021/2022 do 7%

Szczepionki przeciwko grypie dostępne w sezonie 2022/2023

 • szczepionki inaktywowane podawane we wstrzyknięciu:

     Vaxigrip Tetra

     Influvac Tetra

 • szczepionka „żywa” podawana donosowi

     Fluenz Tetra

Szczepienie przeciw grypie powinno być zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny czas szczepienia powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności na grypę, który w Polsce występuje od stycznia do marca.

Przygotowanie do pobrań krwi.

Zalecenia ogólne:

Zaleca się aby na rutynowe badania krwi zgłaszać się w godzinach porannych. Najlepiej pomiędzy godziną 7:00 a 10:00.

Zaleca się (o ile nie ma innych wskazań), by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków.

W dni poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu. Przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

Należy poinformować personel pobierający krew o zażywanych lekach, suplementach i preparatach ziołowych. Lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w okresie poprzedzającym można przyjmować leki.

Porady w pigułce!

 • Przyjdź na pobranie na czczo
 • Przed badaniem możesz a nawet powinieneś wypić niewielką ilość wody
 • Dzień przed badaniem unikaj spożywania alkoholu
 • Dzień przed badaniem unikaj wysiłku fizycznego

Punkt pobrań krwi otwarty jest w innych godzinach niż nasze gabinety oraz punkt szczepień,

Zapraszamy ( na początek) w środy od godz. 7: 30  do  godz. 10:30.

Istnieje również możliwość umówienia na inny termin  po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Szczepionka na pneumokoki dla dorosłych

Pneumokoki

W mediach wiele mówi się o pneumokokach i szczepieniach, które są z nimi związane. Pneumokoki to bakterie, które wywołują zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie kości, zapalenie otrzewnej, zapalenie osierdzia, wsierdzia, zakażenie tkanek miękkich. Wyróżnia się kilkadziesiąt typów pneumokoków, przy czym większość to łagodne i niegroźne bakterie. Ich obecność w organizmie dziecka wzmacnia odporność. Niestety są także pneumokoki, które są dość szkodliwe dla naszego zdrowia. Atakują, w okresie osłabionej

Komu zaleca się szczepienie na pneumokoki?

Pamiętaj, że:

Zakażenia pneumokokami występują we wszystkich grupach wieku, ale najbardziej narażone są małe dzieci do 2 lat i osoby starsze powyżej 65 lat,

Pneumokoki coraz częściej stają się oporne na antybiotyki, Masowe szczepienia małych dzieci chronią też pośrednio osoby starsze, które najczęściej zakażają się od dzieci.

Szczepienie przeciwko pneumokokom dla dorosłych

Leczenie ciężkich zakażeń pneumokokowych jest coraz trudniejsze. Ma to związek z narastaniem oporności bakteryjnej na antybiotyki. Dlatego infekcjom wywoływanym przez te drobnoustroje warto zapobiegać poprzez szczepienia. Zaszczepić powinni się zwłaszcza seniorzy i cierpiący na niżej wymienione choroby (niezależnie od wieku).

 • palenie tytoniu,
 • choroby metaboliczne, w tym cukrzyca,
 • przewlekła choroba układu krwiotwórczego, płuc, serca lub nerek, układu pokarmowego,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • alkoholizm,
 • zaburzenia odporności,
 • dysfunkcja lub brak śledziony,
 • wady lub urazy czaszki albo mózgu,
 • przewlekłe choroby ucha środkowego,
 • wszczepienie implantu ślimakowego.

Szczepienie na pneumokoki w czasie epidemii

Szczepienie na pneumokoki zyskuje na znaczeniu w trakcie epidemii COVID-19. Pozwala na uniknięcie jednoczesnej infekcji dwoma patogenami, co mogłoby się wiązać z cięższym przebiegiem zakażenia. Ponadto zmniejsza ryzyko opóźnionej diagnozy w przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami +48 696 439 763.

Szczepienia na grypę

W naszym punkcie szczepień realizujemy między innymi szczepienia przeciwko grypie.

Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu.

Wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kropelkow.

Grypa:

 • rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża)
 • pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy
 • chory odczuwa bóle mięśniowe
 • towarzyszy jej ogólne uczucie osłabienia i rozbicia
 • niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Zachorować na grypę może każdy, ale szczególnie ciężko przechodzą grypę:

 • osoby powyżej 65. roku życia
 • dzieci poniżej 5. roku życia
 • kobiety w ciąży
 • osoby z nadwagą/otyłością
 • osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca.

Żeby chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą należy:

 • zaszczepić się
 • często myć ręce
 • kichać w chusteczki lub w zgięcie łokciowe tak, aby nie przenosić wydzieliny na dłonie, którymi często dotykamy twarzy
 • unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego)
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamek, poręczy, pieniędzy
 • pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

Kto ma prawo do bezpłatnego szczepienia

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

pacjenci:

 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego lub domowego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

3 DAWKA PRZYPOMINAJĄCA – ZADBAJ O SIEBIE I BLISKICH

24.09.2021 – NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ !

Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

ZADZWOŃ DO NAS

+48 61 279 71 30

+48 696 439 763