Jeśli nie możesz osobiście sprawować opieki nas swoimi bliskimi, bo mieszkasz w innym mieście, pracujesz za granicą albo z innych życiowych powodów nie jesteś w stanie im pomóc – nasza oferta pomoże rozwiązać Twoje dylematy!

  1. Opieka lekarska  

Stan zdrowia, a zwłaszcza ograniczona mobilność sprawiają, że Podopieczni nie zawsze mają  możliwość, by wyjść z domu i udać się na wizytę do gabinetu lekarskiego. Posiadamy gabinet internistyczny i kiedy potrzebna jest domowa wizyta lekarza, możemy pomóc.

Czas oczekiwania od zamówienia wizyty do momentu przybycia lekarza waha się od kilku godzin do 4 dni roboczych w zależności od dostępności w danym momencie.

  1. Opieka pielęgniarska

Pielęgniarska opieka to opieka nad osobami przewlekle chorymi, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

Opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z naszym lekarzem, pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu.

Gwarancją jakości naszych usług jest wykwalifikowany personel medyczny odbywający codzienną praktykę w placówkach ochrony zdrowia.

W zakres usługi wchodzą jednorazowe lub wielorazowe czynności pielęgnacyjne, które mogą wymagać kilku lub kilkunastu wizyt w zależności od potrzeb, stanu pacjenta i zaleceń lekarza.

Są to między innymi: podawanie leków, różnego rodzaju iniekcje, królówki, cewnikowanie pęcherz moczowego, pielęgnacja stomii, rurki tracheostomijnej, odleżyn, zakładanie i zmiana opatrunków.

  1. Opiekunki medyczne

Wykonywanie zawodu opiekunki domowej związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób lub środowiska powierzonego jej opiece. 

Opieka sprawowana jest na ogół nad osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu lekkiej niepełnosprawności, niezaradności, starości. Zadania zawodowe: dbanie o higienę podopiecznych, pomoc przy myciu, kąpielach i ubieraniu; dbanie o higienę i estetykę otoczenia: sprzątanie pomieszczeń i wietrzenie, mycie naczyń itp.; zapewnianie czystości bielizny pościelowej i osobistej; robienie drobnych zakupów; przygotowywanie posiłków zgodnie z zaleceniami, podawanie posiłków i karmienie (jeśli zachodzi taka potrzeba);  kontrolowanie prawidłowości przyjmowania leków, podawanie doustne leków zaleconych przez lekarza, organizowanie spacerów i zajęć rekreacyjnych (ruchowych) oraz opieka w tym zakresie nad podopiecznymi.