Neurolog jest specjalistą z zakresu dziedziny medycyny zajmującej się funkcjonowaniem i chorobami ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego . Ośrodkowy układ nerwowy to mózg i rdzeń kręgowy, natomiast obwodowy układ nerwowy to system unerwienia poszczególnych narządów oraz mięśni.

Neurolog przeprowadza wnikliwy wywiad medyczny oraz przeprowadza badanie odruchów fizjologicznych, sprawdza sposób chodzenia, czucie powierzchowne i głębokie oraz może zlecić dodatkowe badania: tomografia komputerowa TK, rezonans magnetyczny MRI, elektroencefalografia EEG, tomografia emisyjna PET-CT.